+99412 310-26-46

Şərtlər və QaydalarÜmumi Qaydalar və Şərtlər

www.pos.az internet saytından istifadə etməklə siz Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq aşağıdakı şərtlərə və saytın fəaliyyətini tənzimləyən bütün qüvvədə olan qanun və qaydalara əməl etməyə razılaşırsınız.

 

Ticarət nişanları

Bu saytda görünən www.pos.az loqoları www.pos.az-ın rəsmi qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanıdır və Pos.az-ın əvvəlcədən yazılı icazəsi olmadan istənilən vaxt və heç bir şəraitdə istifadə edilə bilməz.

 

Müəllif hüququ

Bu saytdakı bütün məzmun və proqram təminatı www.pos.az-ın mülkiyyətidir və müəllif hüquqları ilə qorunur. Bu şərtlərdə verilmiş məhdud lisenziya istisna olmaqla, www.pos.az heç bir ticarət nişanı, müəllif hüquqları və ya digər mülkiyyət məlumatı ilə bağlı heç bir açıq və ya nəzərdə tutulan hüquqlar vermir.

 

İcazə verilən istifadə

Siz razılaşırsınız ki, sizə yalnız şəxsi istifadəniz üçün bu saytın səhifələrini ziyarət etmək, onlara baxmaq və onların nüsxələrini saxlamaq icazəsi verilir və bu saytdan materialları nəzərdən keçirməkdən başqa hər hansı bir məqsədlə təkrarlama, endirmə, dərc etmə, dəyişdirmə və ya başqa şəkildə yaymamalısınız. Pos.az-da başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa və icazə verilməyibsə, şəxsi istifadə üçün və ya şəxsi istifadə üçün proqramların və ya malların alınması üçün hadisə və reklam məlumatları

 

Qeyd: Saytdan qeyri-qanuni və/yaxud icazəsiz istifadə, o cümlədən məhsulların icazəsiz satışı və ya Saytda istənilən robot, hörümçək və ya digər avtomatlaşdırılmış qurğunun icazəsiz istifadəsi araşdırılacaq və müvafiq hüquqi tədbirlər görüləcək.